tour cu lao cham

Cù Lao Chàm – Hội An

Cù Lao Chàm – Hội An

March 5, 2014 1 Comment »

Du lịch Cù Lao Chàm: Cù Lao Chàm là một hòn đảo xinh đẹp cách di sản văn hóa thế giới Hội An không xa. Thiên nhiên Cù Lao Chàm vô cùng hấp... Read More »

Mực 1 nắng Cù Lao Chàm

Mực 1 nắng Cù Lao Chàm

March 5, 2014 No Comments »

Một ngày nắng lên chúng tôi xuất phát từ Cửa Đại, chiếc ca nô cao tốc rẽ sóng đưa chúng tôi về phía đảo du lịch Cù Lao Chàm. Nơi ốc... Read More »

Hấp dẫn Cù Lao Chàm

Hấp dẫn Cù Lao Chàm

March 5, 2014 No Comments »

Cù Lao Chàm là một hòn đảo lớn bao gồm một số hòn đảo nhỏ khoảng cách 25 hải lý ngoài khơi bờ biển Hội An. Vào mùa hè, nếu khách... Read More »

Khám Phá Cù Lao Chàm

Khám Phá Cù Lao Chàm

March 5, 2014 No Comments »

Cù lao Chàm là một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là một khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù Lao Chàm cách bờ biển cửa Đại, Hội An 15 km. Nơi... Read More »