Thiên nhiên Cù Lao Chàm

March 20, 2014 No Comments »
Thiên nhiên Cù Lao Chàm

Du lịch Cù Lao Chàm Hội An - sự đa dạng sinh học và sự bền vững môi trường và cả những giá trị lịch sử văn hóa tại đây đang bị thách thức bởi không chỉ việc sử dụng hóa chất, chất nổ trong khai thác hải sản, mà còn từ nguy cơ bùng phát của các làn sóng du lịch được tính bằng con số hàng triệu du khách đến Hội An mỗi năm; thậm chí còn bị ảnh hưởng không ít của hàng loạt các khu du lịch bãi biển đang xây dựng ở phía đất liền.

Tiến sĩ Donal J.Macintosh, Cố vấn trưởng dự án Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, từng cảnh báo cần phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch ở Cù Lao Chàm, và đảm bảo một chiến lược cho việc phát triển du lịch từng giai đoạn trên đảo và quần đảo, cần phải được xây dựng và thảo luận trước khi bất cứ một công trình xây dựng hay một hoạt động phát triển quan trọng nào được duyệt… Tiến sĩ Macintosh cho rằng, sự phát triển du lịch ồ ạt, vội vã hiện nay trên đảo sẽ tác động lớn đến môi trường sinh thái.

Các chuyên gia tư vấn Hợp phần PCDA khuyến cáo công việc bảo vệ môi trường trên xã đảo Cù Lao Chàm không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương hay tổ chức nào mà cần có chung tay góp sức của mọi người dân. Như vậy, vừa đáp ứng các tiêu chí bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa phong phú lại vừa làm cho người dân thoát khỏi tình cảnh “xã khó khăn” và phát triển du lịch, bảo vệ môi trường.

Related Posts

Leave A Response